Artslister


Stian Chris Daniel
Ferskvann Vekt Ferskvann Vekt Ferskvann Vekt
 1. Abbor 485g  1. Abbor 585g  1. Abbor 100g
 2. Asp 354g  2. Bekkerøye x  2. Bekkerøye 140g
 3. Bekkerøye 255g  3. Flire x  3. Dvergmalle 150g
 4. Brasme 460g  4. Gjedde   2100g  4. Flire 135g
 5. Dvergmalle x  5. Gjørs 970g  5. Gjedde 1000g
 6. Flire 655g  6. Gullbust x  6. Gullbust x
 7. Gjedde 2800g  7. Gullfisk x  7. Gullfisk 160g
 8. Gjørs x  8. Hork x  8. Hork 3g
 9. Gullbust x  9. Hvitfinnet steinulke x  9. Hvitfinnet steinulke x
 10. Gullfisk x  10. Karrus 370g  10. Karpe (koi) x
 11. Harr 375g  11. Mort x  11. Karuss 100g
 12. Hork 17.32g  12. Lake 260g  12. Mort x
 13. Hvitfinnet steinulke x  13. Laue 27.58g  13. Lake 22.91g
 14. Karpe 450g  14. Regnbueørret x  14. Laue x
 15. Karrus 120g  15. Solabbor 30.30g  15. Røye 130g
 16. Krøkle x  16. Stam 1230g  16. Steinsmett 7.82g
 17. Lake 480g  17. Steinsmett 3.78g  17. Solabbor x
 18. Laue 18.57g  18. Suter 126.20g  18. Suter 35g
 19. Mort 300g  19. Sørv x  19. Sørv 42g
 20. Regnbueørret 250g  20. Vederbuk 830g  20. Vederbuk x
 21. Røye 165g  21. Øreskyte x
 22. Sik 900g  22. Ørret x Saltvann
 23. Solabbor 57.48g  1. Berggylt 2100g
 24. Stam 420g Saltvann  2. Bergkutling 1g
 25. Steinsmett 8.83g  1. Berggylt x  3. Bergnebb 55g
 26. Suter 1910g  2. Bergnebb x  4. Blåstål 600g
 27. Sørv 220g  3. Dvergulke x  5. Brisling x
 28. Vederbuk 1250g  4. Fløyfisk 155g  6. Brosme 6420g
 29. Øreskyte x  5. Grøngylt x  7. Brungylt 98g
 30. Ørret 1000g  6. Gråsteinbit 190g  8. Dvergulke 26g
 7. Hvitting x  9. Fjesing 300g
Saltvann  8. Hyse 1505g  10. Fløyfisk 171.g
 1. Ansjos 9.10g  9. Hårvar 165g  11. Gapeflyndre 50g
 2. Berggylt 1420g  10. Knurr 140g  12. Glassvar x
 3. Bergkutling 0.68g  11. Lomre 190g  13. Gressgylt 73g
 4. Bergnebb x  12. Makrell x  14. Grønngylt 209g
 5. Blåstål 475g  13. Piggskate 580g  15. Horngjel 200g
 6. Brisling 9.04g  14. Rødflekket kutling 7.56g  16. Hornkvabbe x
 7. Brosme x  15. Sandflyndre 150g  17. Hvitting 1160g
 8. Brungylt 280g  16. Sandkutling 5.57g  18. Hyse 1100g
 9. Dvergulke 15.18g  17. Sei 700g  19. Hågjel x
 10. Fjesing 320g  18. Skrubbe x  20. Kantnål x
 11. Fløyfisk 160g  19. Småflekket rødhai 835g  21. Knurr 460g
 12. Glassvar 410g  20. Svartkutling 39.75g  22. Kolmule 610g
 13. Gressgylt 56.73g  21. Sypike 160g  23. Laks 850g
 14. Grønngylt 165.49g  22. Tangkvabbe 8.13g  24. Lange 12000g
 15. Gråsteinbit 425g  23. Torsk 860g  25. Leirkutling x
 16. Havmus 1068g  24. Vanlig ulke 199.5g  26. Lomre 696g
 17. Horngjel x  25. Ålekvabbe 46.63g  27. Lusuer 230g
 18. Hornkvabbe 90g  28. Lyr 4200g
 19. Hvitting 920g  29. Lysing 3420g
 20. Hyse 1220g  30. Makrell 1200g
 21. Hågjel 530g  31. Nipigget stingsild 1.3g
 22. Hårvar 215g  32. Paddetorsk x
 23. Knurr 215g  33. Pigghå 3330g
 24. Lange x  34. Piggvar 3380g
 25. Leirkutling 0.53g  35. Rognkjeks 14g
 26. Lomre 200g  36. Rødflekket kutling 24g
 27. Lusuer 165g  37. Rødknurr 300g
 28. Lyr 2700g  38. Rødspette 1200g
 29. Lysing 245g  39. Sandflyndre 778g
 30. Makrell 900g  40. Sandkutling 3g
 31. Pigghå 540g  41. Sjøørret 1.200g
 32. Rødflekket kutling 16.27g  42. Sei 1000g
 33. Rødknurr 130g  43. Sild 250g
 34. Rødspette 600g  44. Skrubbe 1010g
 35. Sandflyndre 400g  45. Slettvar 600g
 36. Sandkutling 4.49g  46. Småflekket Rødhai 1040g
 37. Sei 2500g  47. Steinbit 300g
 38. Sild 185g  48. Storsil 24.67g
 39. Skrubbe 700g  49. Svarthå 820g
 40. Småflekket Rødhai 915g  50. Svartkutling 40g
 41. Stripet Pelamide 1145g  51. Sypike 240g
 42. Strømsild 93.8  52. Taggmakrell 680g
 43. Svarthå 540g  53. Tangkutling 1g
 44. Svartkutling 33.09  54. Tangkvabbe 5g
 45. Sypike 235g  55. Tangsnelle 4.44g
 46. Taggmakrell 495g  56. Tangsprell 26g
 47. Tangkutling x  57. Tangstikling 17g
 48. Tangsprell 10.80g  58. Torsk 16520g
 49. Tangstikling 8.53g  59. Trepigget stingsild 3.85g
 50. Torsk 5810g  60. Tunge 400g
 51. Trepigget stingsild x  61. Uer 1190g
 52. Tunge 1095g  62. Vassild 1080g
 53. Vanlig ulke 330g  63. Vanlig ulke 420g
 54. Øyepål 115g  64. Øyepål 25g
 55. Ål 290g  65. Ål 480g
 56. Ålekvabbe 125.30g  66. Ålekvabbe 98g
Totalt: 86 Totalt: 47 Totalt: 86
Specimen: 7 Specimen: 1 Specimen: 5

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Bloggarkiv